"Aviilokín K'shi schenkt de literaire wereld een verbluffend stuk werk. De Dochter van Xiu draagt in zich alle kenmerken van de klassieke narratieve poëzie. Het retorische stijlfiguur van parallelisme wordt met uitzonderlijke vaardigheid toegepast en de allegorie die de hele verhaallijn doorloopt danst tussen transcendente ervaringen en de realiteit van het dagelijks leven."

— Readers' Favorite 5-sterren recensie door Asher Syed [Lees de Volledige Recensie]

spiritualnovels.net

« Back to Publications

De Dochter van Xiu

Beschrijving

Li Chen heeft herinneringen aan haar vorige leven als een taoïstisch strijder-mysticus. Ze put uit haar innerlijke kracht om zichzelf te bevrijden van haar onderdrukte positie als vrouw in het oude China en opnieuw, zoals in haar vorige leven, vrij in de bergen rond te dwalen en de Tao te cultiveren. De Dochter van Xiu is geschreven in een poëtische stijl en brengt taoïstische spirituele principes over door middel van verhaalvertelling. De auteur, net als zijn hoofdpersonage Li Chen, heeft geput uit zijn indrukken uit vorige levens als taoïst en het oude China om een verhaal te schetsen dat zowel transcendent als diep menselijk is. Het boek kreeg een vijf-sterren recensie op Readers' Favorite.


Introductie

Wanneer de ziel herboren wordt, vergeet ze meestal haar vorige incarnaties. Maar zij wier ziel veel de esoterische disciplines heeft nagestreefd die het bewustzijn verfijnen, zoals yoga en meditatie, hoeven niet het contact met hun vorige levens te verliezen; althans, niet zoveel als het gemiddelde individu.
Van sommige boeddhistische nonnen of monniken wordt het gezegd dat zij sinds hun kindertijd oude boeddhistische geschriften konden reciteren, alhoewel zij in hun huidige incarnatie als kind niet eerder aan dergelijke teksten zijn blootgesteld. Ze kunnen soms mensen identificeren die ze in hun vorige levens kenden die nog leven ten tijde van hun huidige incarnatie, of objecten herkennen die ooit in hun bezit zijn geweest.
Mijn ziel is vaak geïncarneerd als een beoefenaar van het boeddhistische of taoïstische pad.
Omdat mystieke discipline zo sterk aanwezig is in mijn ziel, maken spirituele ervaringen sinds mijn kindertijd deel uit van mijn leven. Ik herinner me het incarnatieproces...

[Dit was een korte inzage in de introductie van het boek]


Hoofdstuk Vier

Bruine rijst en bamboescheuten gekookt in dodderbouillon, een recept voorgeschreven door Dr. Yang voor mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid. Ik voegde de twee eetlepels rijstwijn toe. Ik hoopte dat mijn inspanningen om zwangerschap te voorkomen zouden zegevieren over de wijsheid van Dr. Yang.
Li Chu, de moeder van Li Long Fei, had niets goeds te zeggen over mijn koken. Ze mopperde met haar oude, krakende stem over mijn onbekwaamheid als vrouw en dat ik haar zoon enkel tekortschoot.
Maar ik sloeg er geen acht op, want zij die oud zijn in de wegen der onwetendheid zouden niet als wijs beschouwd moeten worden. Degenen wiens wortelen, door de jaren des levens heen, diep in de onvruchtbare bodems van de menselijke kunstgrepen zijn geaard, kennen niet de harmonie der Tao. Zou ik zo iemand, die op deze wijze tot op hoge leeftijd is aangekomen, moeten beschouwen als een autoriteit over mezelf? Dit zou slechts een natuurlijke orde schenden, en schadelijk zijn voor wat werkelijk belangrijk is in het leven. Wie kan geen wijsheid zien in een kind, wiens ziel al is teruggekeerd tot het tijdloze? Wie kan geen onwaar leiderschap zien in degene wiens botten oud zijn maar wiens ziel te jong is om het transcendente geheim te kennen? Zij kunnen het niet zien noch wensen zij het te zien, want zij verkiezen de orde van de blinden.

[Dit was een korte inzage in hoofdstuk vier]


Bestellen

De Dochter van Xiu is beschikbaar in paperback formaat op Amazon:
NL US UK CA AU SE DE IT JP FR ES PL

« Back to Publications